Knihy

Dechové nástroje moderního symfonického orchestru (se zřetelem k jejich novým technickým možnostem), disertační práce, HAMU 2008, 183 str. Vydala TRIGA 2008, ISBN 978-80-904266-6-5. Odkaz na knihu zde

Orchestrace jako otevřený proces (sborník studií) tři svazky. Část II. svazku, Dechové nástroje moderního symfonického orchestru. Vydala TRIGA 2009, ISBN 978-80-904506-0-8. Odkaz na knihu zde

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek