Biografie

Turnovský rodák MgA. MARTIN HYBLER, Ph.D. (*1977) absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři (prof. Bohuslav Řehoř), současně se věnoval též studiu dirigování u Miroslava Košlera a Miriam Němcová. V roce 1999-2009 pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění v Praze v kompoziční třídě Václava Riedlbaucha v bakalářském a magisterském studiu, doktorandské studium pak u Ivana Kurze. Během studií na HAMU obohatil své vzdělání na stáži na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku a mezinárodních kompozičních kurzech ISA v rakouském Mürzzuschlagu. V roce 2009 úspěšně obhájil teoretickou disertační práci o orchestraci – Dechové nástroje moderního symfonického orchestru, která vyšla knižně v nakladatelství Triga.

Martin Hybler je autorem mnoha opusů současné hudby, zahrnující tvorbu pro sólové nástroje, komorní soubory až po velká symfonická díla. Pro svou stylovu všestrannost a melodický cit je též vyhledávaným aranžérem. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz (Miro Žbirka Symfonic album, nebo např. velké orchestrální suity: Tři oříšky pro Popelku, Drácula, Noc na Karlšrejně Karla Svobody, atd., viz sekce aranže). 

Jeho skladby zazněly na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme festivaly Pražské jaro, Pražské premiéry, MusicOlomoc, Silk Sound Road v Biškeku nebo festival Klagenspuren v Insbruku. Jeho kompozice a aranže prezentovaly orchestry Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Pardubická filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie, Orchestr Státní opery, Camerata Janáček, Sukův komorní orchestr, Orchestr Berg, Akademičtí sólisté a další. 

Spolupracoval s dirigenty J. Hrůšou, A. S. Weiserem, G. Emilssonem, L. Peškem, M. Ivanovičem, M. Němcovou, P. Vrábelem, T. Braunerem, M. Šedivým a dalšími. Z komorních souborů, které mají na repertoáru jeho skladby, jmenujme alespoň Pražské dechové okteto, Ensemble Martinů, Kinský trio, Hornové okteto České filharmonie, Ensemble MoEns, Bohemia Saxophone Quartet, Trio Martinů či Dvořákovo klavírní kvarteto.

Hyblerovy skladby naleznete v katalozích významných nakladatelů: Triga, Bärenreiter, Schott a Musica Mundana Musikverlag. Martin se rovněž věnuje velmi specifické instruktivní tvorbě pro děti, studenty a budoucí profesionální umělce. Tyto skladby pravidelně vychází v edici  nakladatelství Českého Rozhlasu. Plzeňská filharmonie studiově natočila jeho Klavírní koncert s Danielem Wiesnerem, Concertino pro lesní roh a smyčce se sólohornistou České filharmonie Ondřejem Vrabcem a bizarní inscenovanou Symfonii na příchodnou s dirigentem Tomášem Braunerem.

Martin Hybler se rovněž profiluje jako dirigent crossoverových i klasických orchestrálních koncertů. Pohádkové vánoce s Plzeňskou filharmonií 2012, Vánoční koncert v Obecním domě v Praze, festival České doteky hudby, 2014. Pravidelně spolupracuje s Bon Art Symphony Orchestra, např. každoroční Finálový koncert dětské pěvecké soutěže Sanremo junior, Michal Hrůza se Symfonickým orchestrem v Rudolfinu, nebo na festivalu Colours of Ostrava s Ostravskou filharmonií.

Martin se též věnuje pedagogické činnosti. Přednáší na Akademii múzických umění v Praze předmět rozbor skladeb a základy skladebných technik. Deset let vedl sbor Carmina při ZUŠ Turnov (2009-2019), pro který složil řadu nových písní a úprav a dovedl jej až k úspěšnému koncertnímu projektu s Plzeňskou filharmonií. Dlouhodobě podporuje amatérské muzicírování. S Turnovským orchestrálním sdružením (TOS), složeným z nadšených hudebníků libereckého kraje, každoročně připraví několik koncertů. Od roku 2017 přijal pravidelnou spolupráci s profesionálním divadlem Gerhart Hauptmann Theater Görlitz-Zittau v Sasku jako pohotový klavírista, aranžér a umělecký vedoucí. Je spoluzakladatelem a organizátorem umělecké iniciativy IMUZA.


Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek